معرفی دانشکده

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی که با الطاف خداوند متعال و با همت دست اندرکاران این مجموعه در سال1385 مصوب گردید، هم اکنون با 9 رشته تحصیلی در 6گروه مجزا دارای3979 نفر دانشجو در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وکارشناسی ارشد با 65 نفر عضو هیات علمی مجرب در مراتب علمی مربی، استادیار، دانشیار و با ترکیب پرسنل مجرب ومتعهد با دو اداره آموزش، دانشجویی وپژوهشی فعالیت می نماید.

   لابراتوار زبان دانشکده

         

سمعی و بصری دانشکده  

                   سایت کامپیوتر دانشکده